Býk či medvěd aneb …..( 3. část)

Peníze dělají peníze

Při hledání řešení pro pana Nováka klíčovou roli sehrávají dva faktory. Včasnost zahájení investování a výběr investiční strategie odpovídající investičnímu horizontu – v tomto případě dynamické s průměrným zhodnocením 7-8%. Tím zázrakem, díky němuž je na konci tunelu vidět světlo, je složené úročení, které můžete klientovi snadno objasnit na příkladu sněhové koule. Každý z nás, kdo v dětství postavil sněhuláka, ví, jak se kulička postupně proměňuje v kouli. Čím je větší, tím více se nabaluje sněhem. Na stejném principu funguje efekt složeného úročení. Zúročuje se nejen investovaná částka, ale také samotné úroky, resp. výnosy. Tyto úroky z úroků, resp. výnosy z výnosů, jsou největším přínosem investování v delším časovém horizontu.   Kdyby chtěl pan Novák požadovanou částku 3,8 mil. Kč vygenerovat jednorázovou investicí, pak by mu postačilo nyní investovat 294 tis. Kč a za 38 let by se při investiční strategii se 7% ročním zhodnocením s vy žitím efektu složeného úročení tato částka 13x zvýšila a dosáhla požadované výše. Nyní, když pan Novák chápe, že k tak vysoké částce nemůže dospět spořením na bankovních účtech, potřebujeme jej zbavit STRACHU č. 2.

Pan Novák, jako většina vašich klientů, se totiž bojí toho, že dynamická investiční strategie selže a nakonec bude mít méně peněz, než kdyby spořil na bankovním účtu. Přitom nestačí jen, aby si pan Novák od vás investici „koupil“. Jde také o to, aby v investování setrval a nesplašil se jako kůň, když dojde k náhlému poklesu ceny podílových jednotek. A také o to, aby se dokázal ubránit svůdnému zpěvu finančních Sirén, které jej budou obklopovat a vábit údajně mnohem výnosnější bezrizikovou investicí. IMUNIZACI pana Nováka proti šmejdům a možná i proti jeho nevyzpytatelnému chování lze zabezpečit jednoduše NENÁPADNÝM zvýšením jeho finanční gramotnosti. Očkovací vakcínou je pochopení několika základních principů investování.

První pilulku finanční gramotnosti, kterou by měl pan Novák spolknout, je toto poznání. Pokud chceme dosáhnout zisku, je zapotřebí k tomu akceptovat přiměřené riziko a dále po určitou dobu nechat peníze pracovat. Přitom platí zásada – čím vyšší riziko jste ochotni podstoupit a čím déle necháte peníze pracovat pro vás, tím vyšší zisk můžete na konci investičního programu očekávat. Nulové riziko přitom znamená jistotu ztráty stejně jako požadavek na okamžitý výběr (likviditu) investované částky. A o takovou JISTOTU snad nestojí nikdo z nás. Vztahu těchto tří veličin se říká magický finanční trojúhelník a jeho magie jednoduše objasňuje základní pravidlo pro tvorbu investiční strategie.

Kdo nám požírá úspory?

Zvláštní je, že lidé se bojí investovat v domnění, že o své peníze přijdou, přitom jim nedělá problém svěřit je bance, kde jejich peníze postupně ztrácejí svoji hodnotu. Navíc, peníze na bankovním účtu přestávají být jejich. Pokud si položíte otázku, co odolává inflaci, zjistíte, že je to váš nefinanční majetek, protože jeho ocenění se přizpůsobuje hodnotě peněz. Mohou to být vaše nemovitosti, zlato, ale taky podílové jednotky v akciových fondech. Akcie totiž představuje váš majetkový podíl v existující firmě. Pokud dojde k inflaci, dojde k přecenění majetku a také k navýšení obratu firmy, resp. jejich zisků. S určitým zpožděním se to nakonec projeví i v nárůstu ceny akcií a tím i vašich podílových jednotek. Paradoxně, ten kdo nevěří státu či bankám, že se o jeho peníze postarají, ale investuje do akciových fondů, je konzervativně smýšlející, zatímco ostatní podstupují mnohem vyšší riziko, než si uvědomují. Klientovi je v tomto směru zapotřebí pomoci pouze přehodit výhybku v myšlení. Ve skutečnosti všechny informace k dispozici má, jen je potřebné je logicky přeuspořádat.

Vaše investice se potřebuje odlepit ode dna

Když hovoříme s klientem o investičním riziku, pak nejde o pravděpodobnost, že o své peníze přijde, ale o to, že v době, kdy je bude potřebovat, nebudou dostatečně zhodnocené. Investiční riziko není ve skutečnosti nic jiného, než míra ROZKOLÍSANOSTI. Méně rozkolísané investice jsou vhodné pro kratší investiční horizont, zatímco ty rozkolísanější pro investování na delší časový úsek. Zajímavé na tom je, že čím déle investujete, tím rychleji se snižuje míra rizika u investic s dynamičtějším průběhem ve srovnání s konzervativněji nastavenou investicí. Z toho hlediska investice do akciových fondů po 15 letech představuje méně rizikovou investici než investice do konzervativnějších nástrojů.

Klient však snadněji pochopí rozkolísanost, když mu vysvětlíte, že investiční nástroj (podobně jako obilí) potřebuje DOZRÁT do stavu, kdy bude připraven k čerpání. Zatímco nástroje peněžního trhu zrají půl roku až 2 roky, dluhopisy 3 až 8 let (podle toho, zdali jsou krátkodobé, či dlouhodobé a kdo je vydává), akcie 8 a více let. Době zrání investičního nástroje se zjednodušeně říká MATURITA cenného papíru a představuje délku období, během níž s vysokou pravděpodobností dojde k předpokládanému zhodnocení investice. Jinými slovy řečeno, kdy je ROZUMNÉ pro investování zvolit daný nástroj. Tyto pojmy pracují s obrazy zakořeněnými hluboko v mysli klienta, a proto je metoda vedení rozhovoru s podporou asociací vysoce účinná.

Při výběru vhodné investiční strategie klient potřebuje hodnotu peněz CÍTIT. Každá dese-tinka procenta výrazně mění celkový výsledek investičního programu. Pokud se znovu podívám do jednoho z tiskových výstupů Galaxy, výběrem investiční strategie o 1% konzervativnější by pan Novák mohl přijít o 1.141.600 Kč, a kdyby začal pravidelně investovat o jeden rok později, měl by se smířit s tím, že mu na konci z jeho investičního účtu ubude částka 374.600 Kč. Počáteční vklady jsou totiž zhodnocovány nejdéle, a tím zároveň i nejvíce.