Finanční poradce jako lékař

Svět finančního poradenství zaměstnává velká debata o tom, kdo jsou vlastně finanční poradci. Jsou to brokeři? Portfoliomanažeři? Finanční plánovači? Poradci mají mnoho převleků. Poskytují klientům rady ohledně osobních financí, řídí investiční portfolia a teoretizují o peněžním systému. Přitom bychom o nich měli uvažovat především jako o lékařích osobních financí.

„Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu,“ stojí mimo jiné v Hippokratově přísaze. Stejně jako se lékaři zavazují k činění dobra ve prospěch pacientů, měli by i všichni finanční poradci dodržovat závazná pravidla. Měli by vždy konat v nejlepším zájmu klientů, a ne v nejlepších zájmech sebe a své firmy.

Finanční poradci a portfoliomanažeři neumějí dělat zázraky jako doktoři. Finanční poradenství přináší praktické rady. Od doktorů by se ale měli naučit větší empatii, aby mohli být vnímáni jako lidé, kteří pomáhají vyvarovat se věcí, které by klientům mohly ublížit. Když máte vysoký krevní tlak, lékař vám zakáže určitou stravu a životní návyky. Když s portfoliem jdete do příliš velkého rizika, poradce by vám měl doporučit rebalancování portfolia způsobem, který odpovídá vašemu rizikovému profilu. Když platíte zbytečně moc na daních, měl by být poradce tím, kdo vám daně pomůže zoptimalizovat.

Ani investor není nesmrtelný

Poradci by se vždy měli zamyslet nad posouzením vašeho finančního zdraví v realistickém časovém horizontu. Žádný lékař nezhodnotí váš zdravotní stav a neřekne: „Dlouhodobě mívá imunitní systém tendenci překonat většinu virů, předpokládejme tedy, že se zvládne vypořádat i s aktuální nemocí.“ Přesně to přitom odpovídá praxi většiny poradců. Pravidelně nechávají klienty do portfolia nakupovat iracionálně rizikové nástroje jen proto, že spoléhají na statistiku dobré výkonnosti v dlouhém časovém horizontu.

Lékaři pacientům doporučují vyvážený životní styl. Poradci by měli přistupovat k řízení finančního zdraví s perspektivou s více časovými horizonty. Dobrý poradce ví, kdy je potřeba konat, ale také ví, kdy je přílišná aktivita na škodu. Je rozumné uvažovat dlouhodobě, ale ne iracionálním způsobem.

Finanční poradci nezachraňují životy jako lékaři, ale mohli by. Není to náhodou tak, že za mnohými zdravotními neduhy stojí stres způsobený finančními problémy?

Zdroj: Pragmatic Capitalism