PROJEKTY

Protipožární zařízení Enfireex

Patentovaná technologie hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva. Svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.

Je to velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci.

Win Win Solutions

Chytrá investice u Win Win Solutions. Jak to funguje v praxi? Nemusíte být žádný expert z oboru ani investovat miliony, abyste se mohli těšit ze zajímavého výnosu. U společnosti máte příležitost se podílet na zisku.

La Cumbre

Naše rodinná společnost CASA Maňanero Ltd. je součástí skupiny investorů z ČR, z nichž někteří v Dominikánské republice trvale žijí od 4 do 10 let a vyhledávají zde zajímavé obchodní příležitosti.